Б.Мөнхцацрал
Сэтгүүлч
Эдийн засаг
2022.06.16 12:28
3294
ЦАЛИНГИЙН дундаж хэмжээ 1.450.100 ТӨГРӨГ байна

Үндэсний статистикийн хорооноос өнөөдөр нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдлын талаар мэдээллээ. Манай улсын НДШ төлөгчдийн цалингийн дундаж хэмжээ энэ оны нэгдүгээр улирлын байдлаар 1.450.100 болжээ. Энэ нь өмнөх оны мөн үеэс 135.2  мянган төгрөгөөр, өмнөх улирлаас 11.9 мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна.

Уул уурхай, олборлолтын салбарт ажиллагчдын цалин хамгийн их буюу 3.5 сая төгрөг байгаа бол  урлаг, үзвэрийн салбарт ажилладаг хүмүүсийн 919.1 мянган төгрөг буюу хамгийн цалинтай байна.