Б.Батчимэг
Сэтгүүлч
Улс төрийн нам
2022.06.17 09:53
2114
АН-аас Г.Батбаярыг хуулийн этгээдийн нэр хүндэд халдсан асуудлаар цагдаагийн байгууллагад гомдол гаргажээ
Ардчилсан намаас Г.Батбаярыг хуулийн этгээдийн нэр хүндэд халдсан асуудлаар Цагдаагийн байгууллагад гомдол гаргажээ.
Ардчилсан нам: "Эрх зүйч, иргэн Г.Батбаяр нь Ардчилсан намын хуулийн зөвлөх нэрээр олон нийт, нийгэмд АН-ын нэрийн өмнөөс байр суурь илэрхийлж, намын даргын асуудал, намын тамганы маргаан эцэслэн шийдвэрлэгдсэн мэтээр худал мэдээлэл тарааж хуулийн этгээдийн нэр хүндэд халдаж байна.
УДШ-ийн удаа дараагийн шийдвэр тогтоол, албан бичгээр иргэн С.Эрдэнэ нь АН-ыг төлөөлөхгүй, намын даргаар бүртгэхгүй гэж шийдсэн. Тиймд хууль ёсны намын дарга биш этгээд С.Эрдэнэ нь Г.Батбаярыг хуулийн зөвлөхөөр томилсон нь хууль зүйн хувьд үндэслэлгүй юм.
Иргэн Г.Батбаярын үйлдэл нь хэрээс хэтэрч Ардчилсан намын салбар нэгж байгууллагуудын байр руу дур мэдэн нэвтэрч, өмч хөрөнгөд халдаж, зориудаар эмх замбараагүй байдал үүсгэж байна. Иймд АН-ын зүгээс иргэн Г.Батбаярыг Ардчилсан намын хуулийн зөвлөхөөр ажилладаггүй, Ардчилсан намын гишүүн биш болохыг мэдэгдэж байна. Мөн удаа дараагийн хууль бус үйлдэлийг шалгуулахаар цагдаагийн байгууллагад хандаад байна" гэж Ардчилсан намын зүгээс мэдэгдлээ.