Улс төр
2022.08.08 18:00
1558
ГЕГ-ын дарга БНХАУ-аас Монголд суугаа элчин сайдтай хилийн эрүүл ахуй, хорио цээрийн асуудлаар хэлэлцээ хийлээ
Монгол Улсын Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар болон БНХАУ-ын Чанарын хяналт шалгалт, хорио цээрийн ерөнхий газар хооронд 2016 онд байгуулсан хэлэлцээрийг хоёр улсын хилийн хорио цээрийн үйл ажиллагаа тус тусын гаалийн байгууллагатай нэгдсэнтэй холбогдуулан ийнхүү дахин шинэчлэн байгууллаа.
Энэхүү хэлэлцээр нь Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын чуулганаар баталсан “Олон улсын эрүүл мэндийн дүрэм (ОУЭМД-2005)”-ийг баримтлан, хоёр улсын нутаг дэвсгэрт мөрдөгдөж буй эрүүл ахуй, хорио цээрийн хууль, тогтоомж, дүрмийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд Монгол Улс, БНХАУ-ын хилийн агаарын болон хуурай замын боомтод эрүүл ахуй, хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ариутгал, халдваргүйжүүлэлт, шавьжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэлийг чанаржуулж, халдварт өвчний тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, харилцан мэдээлэх, хамтран ажиллах, тэмцэх үйл ажиллагаанд мөрдөх баримт бичиг юм.
Уг хэлэлцээрийг мөрдөн ажилласнаар халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон дамжин тархахаас сэргийлэх, түүнчлэн гадаад худалдааны бараа эргэлтийг тогтвортой байлгаж, эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд эерэг нөлөө үзүүлэх ач холбогдолтой юм.