Б.Батчимэг
Сэтгүүлч
Улс төр
2022.09.19 18:59
1666
Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “100 жил-10 зорилт” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлаар дүн шинжилгээ хийж, танилцуулав

Монгол Улсын Ерөнхийлөгч “100 жил-10 зорилт” хөгжлийн санаачилга дэвшүүлсэн билээ.

Тус хөтөлбөрийн хүрээнд “Хүнсний хангамж, аюулгүй байдал” үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд хууль эрх зүйн болон орон нутагт тулгамдсан асуудлуудын талаар мэдээлэл өгөх, орон нутаг дахь нөхцөл байдал, тэдгээрийн нөхцөл байдлыг сайжруулах талаар судалгаа хийж тодорхой кэйсүүд олж түүнд дүн шинжилгээ хийснийг Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын “Хүнсний төсөл, хөтөлбөр хариуцсан алба”-ны ажилтан албан хаагчдад танилцуулах сургалт болов.