Б.Батчимэг
Улс төр мэдээллийн албаны ахлах сэтгүүлч
Улс төр
2024.06.06 11:16
3001
Монгол Улсад орсон шууд хөрөнгө оруулалт 2024 оны эхний улиралд 885 сая ам.долларт хүрчээ

Монгол Улсад орсон шууд хөрөнгө оруулалт 2024 оны эхний улиралд 885 сая ам.долларт хүрч, өмнөх оны мөн үеэс 73 хувиар буюу 374 сая ам.доллароор нэмэгджээ.

Нийт хөрөнгө оруулалтын: 79 хувь буюу 698 сая ам.доллар нь уул уурхайн салбарт

8 хувь буюу 75 сая ам.доллар нь мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагааны салбарт

6 хувь буюу 54 сая ам.доллар нь худалдааны салбар 

3 хувь буюу 26 сая ам.доллар нь санхүү, даатгалын салбарт

 4 хувь буюу 32 сая ам.доллар нь тээвэр, мэдээлэл, холбоо, барилга зэрэг бусад 15 салбарт орсон байна.